Šíření „orientálních kultů“ po cestách starověkého Středomoří : Případové studie egyptských kultů a Mithraismu

Logo poskytovatele
Autoři

CHALUPA Aleš GLOMB Tomáš MERTEL Adam VÝTVAROVÁ Eva STACHOŇ Zdeněk POSPÍŠIL Zdeněk FOUSEK Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představí výsledky dvou studií uskutečněných v rámci projektu GEHIR (Generativní historiografie antického Středomoří; http://gehir.phil.muni.cz/), které prokazují použitelnost metod formalizovaného modelování k řešení „tradičních“ historických problémů. První z případových studií se věnuje kvantitativní analýze faktorů, které přispěly k šíření egyptských kultů v Egejském moři za vlády prvních Ptolemaiovců (4. až 2. století př.n.l.). Konkrétně se studie zabývá otázkou, zdali hlavní roli v šíření egyptských kultů sehrávaly politické nebo ekonomické faktory, případně v jakém poměru působily tyto faktory společně. Druhá z případových studií se zaměřuje na zodpovězení otázky, jakou roli sehrávala v procesu šíření mithraismu na území Římské říše římská armáda a její infrastruktura v podobě sítě vojenských pevností a komunikací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.