„Diese Parallele ist kein Zufall“ : Zur Platonrezeption bei E. Nordhofen

Název česky „Diese Parallele ist kein Zufall“ : Recepce Platóna v díle E. Nordhofena
Autoři

FIEDLER Eduard

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V našem příspěvku budeme hovořit o recepci současného platónského bádání v knize Corpora německého mediálního filosofa a teologického estetika E. Nordhofena. Nejprve je třeba poznamenat, že téma "Platón a médium písma" není hlavním tématem knihy. Na druhou stranu se ale Platón a Sókrates v knize objevují na řadě míst: především jako příklad prominentních řeckých kritiků tohoto média, kteří o ambivalenci písma (farmakon) kriticky přemýšleli právě v době velké mediální transformace spočívající v nahrazování orálních forem mediality stále rozšířenější písemnou kulturou. Protože pak hlavní téma knihy představuje nová, specifická medialita křesťanství, tj. duchovní a nadpodstatných chléb z modlitby Otčenáš, musíme se ptát, jakým způsobem do tohoto Nordhofenova narativu pasují právě Sókrates a Platón s jejich kritikou písma?
Související projekty: