Charakteristika internetové reklamy (s důrazem na reklamu v oblasti vzdělávání)

Autoři

RYSOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova online advertising; advertising in education; stylistics; style
Popis V úvodní části příspěvku Charakteristika internetové reklamy (s důrazem na reklamu v oblasti vzdělávání) jsme ve stručnosti představili teoretické poznatky týkající se reklamy, s pomocí odborné literatury jsme definovali základní pojmy. Věnovali jsme se pojmu styl a charakterizovali jsme styl reklamy. V druhé části jsme se zaměřili na stylovou podobu současné české a ruské online reklamy, kterou jsme popsali na základě materiálu internetové textové reklamy. Na konkrétních příkladech jsme ilustrovali vybrané jazykové prostředky, typické pro reklamu v oblasti vzdělávání, a nastínili jsme tak základní rysy reklamního stylu. Především jsme se věnovali jazykovým prostředkům, které slouží k navázání kontaktu s adresátem reklamy, způsobům vyjádření apelu na čtenáře, slovní zásobě i některým syntaktickým prostředkům používaným v reklamních textech.
Související projekty: