Graph visualisation of changes in Roman amphorae trade affected by war or political conflicts

Název česky Grafické znázornění změn římského obchodu s amforami ovlivněného válkami a politickými konflikty
Autoři

KLONTZA Věra PETŘEKOVÁ Eliška RUFFÍNI Barbora ŽIGOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V abstraktu byla představená východiska, metody a výsledky networkové analýzy, stejně jako problémy metody. Jako pilotní soubor byla použita databáze římských amfor.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.