The Hussite Context of Rolle’s Latin Psalter

Název česky Rolleho latinský Žaltář v husitském kontextu
Autoři

MUTLOVÁ Petra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se zabývala latinským komentářem k žaltáři od Richarda Rolleho a jeho pozdější transmisí v husitském prostředí, se speciální pozorností ke komentáři sepsaném Janem Husem.
Související projekty: