„Tak bych ráda se dočkala životopisu otce – a nic se neděje!“ Úsilí Libuše Bráfové a Václava Červinky o sepsání životopisu F. L. Riegra

Autoři

MÁŠA Pavel

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Libuše Bráfová a Václav Červinka byli nespokojení s místem F. L. Riegra v české historické paměti. Proto se ve spolupráci s historiky Janem Haidlerem a Karlem Stloukalem pokoušeli o napsání Riegrova životopisu. Spolupráce byla složitá, dlouhá a neúspěšná, přesto díky ní vznikly některé zajímavé přednášky, studie a edice pramenů. Příspěvek pojednává o průběhu spolupráce, jejích obtížích, ale také přínosech pro rodinu i historiky.