Jan Amos Komenský v díle Františka Xavera Šaldy

Autoři

MÁŠA Pavel

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se zabývá J. A. Komenským v díle F. X. Šaldy. Komenský nepatřil k ústředním motivům Šaldova rozsáhlého díla, přesto k němu měl významný český kritik silný vztah, znal a promýšlel jeho spisy a opakovaně se k němu vracel ve svých textech. Příspěvek přiblíží, jak Šalda Komenského vnímal, v čem spatřoval aktuálnost jeho odkazu, a to především pro nově vzniklý československý stát a jeho ideologii. Proto je zohledněn i Šaldův pohled na vazby mezi myšlenkovým světem Komenského a Masaryka.
Související projekty: