Kirche und adlige Herrschaftsbildung in den böhmischen Ländern zur Zeit der Přemysliden

Název česky Církev a formování šlechtické moci v českých zemích za vlády Přemyslovců
Autoři

WIHODA Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Kirchenvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen Mittelalter (Vorträge und Forschungen LXXXVI)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Church; Aristocracy; Přemyslidis
Popis Studie je věnována vztahu české šlechty k církevním ústavům a duchovenstvu za vlády Přemyslovců (v 10. - 12. století) a sleduje vliv církve na formování šlechtických majetků.
Související projekty: