Argumentace ve výuce : Případová studie role učitele v utváření epistemického klimatu při diskusi bohaté na argumenty

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Záměrem našeho výzkumu je popsat způsoby, jak zkušená učitelka vede diskusi bohatou na argumenty a jaká pravidla pro diskusi nastavuje. Výzkumnou otázku zužujeme na to, jakou roli učitele zastává v utváření epistemic climate při diskusi bohaté na argumenty. Postupně chceme ukázat, jakým způsobem učitelka zasahuje do diskuse, podporuje žáky k argumentaci a vede žáky k porozumění epistemic level of knowledge. Při zkoumání epistemic climate se zaměřeujeme především na dva její komponenty, epistemic beliefs of teacher and pedagogic practices of teacher. Epistemic beliefs are socially constructed through epistemic climate. Proto je logické zkoumat, jakým způsobem se na utváření epistemic climate beliefs učitel řídící classroom discourse a vytvářející tak záměrně či nezáměrně epistemic climate. Metodologicky využíváme případové studie zkušené učitelky, která absolvovala teacher development programe zaměřený na rozvoj dialogického vyučování, jejíž žáci produkují v našem vzorku (n=639) nadprůměrné množství kvalitních argumentů v hodině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.