The Identity and Representation of Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno in the Iconography of his Artistic Programmes

Název česky Identita a reprezentace biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v ikonografii jeho uměleckých programů
Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Olomoucký biskup Karel II. z Liechtensteinu-Castelkorna patřil mezi výjimečné mecenáše a objednavatele a svými stavebními a sběratelskými aktivitami se řadil k nejvýraznějším osobnostem své doby u nás. Kroměříž coby jedno z hlavních sídel rezidenční sítě a majetku olomouckého biskupství, poskytuje svou rezidencí a zahradami nejcelistvější doklad reprezentace biskupa, neboť právě zde se dochoval impaktní soubor uměleckých děl spjatých s biskupovým mecenátem. Kapitola ukazuje, které z „tváří“ biskupa se v ikonografických programech kroměřížských děl nejvíce profilují

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.