Systém pro sdílení a analýzu bezpečnostních událostí

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ústav výpočetní techniky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

BARTOŠ Václav ŽÁDNÍK Martin KROBOT Pavel HUTÁK Lukáš HUSÁK Martin KAŠPAR Jaroslav VELAN Petr

Rok publikování 2019
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis Systém pro sdílení a analýzu bezpečnostních událostí je funkční vzorek, který je schopen poskytnout rozhraní pro sběr různým typům zdrojů dat o bezpečnostních událostech, tato data sesbírat, zpracovat, obohatit a analyzovat a výsledky sdílet zpět organizacím, které jsou k systému připojeny. Funkční vzorek integruje existující a nově vytvořené nástroje, které byly vyvinuty v rámci projektu SABU. Funkční vzorek je zapojen do infrastruktury CESNET, kde vykonává výše popsanou činnost.
Související projekty: