Spirituálně laděné intervence v krizové intervenci u sociálních pracovnic křesťanek

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KAŇÁK Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Caritas et Veritas
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www
Klíčová slova spirituality; social work; crisis intervention; spiritually formed intervention
Přiložené soubory
Popis Článek pojednává o faktorech, které ovlivňují aplikování spirituálně laděných intervencí v profesionálně pojaté krizové intervenci u sociálních pracovnic, které se účastnily výzkumu o střetávání spirituálního a profesionálního diskursu. V textu je popsáno teoretické ukotvení diskursivního střetávání a v základních obrysech jsou prezentovány potíže s profesionálním diskursem v sociální práci. Následně jsou popsány spirituálně laděné intervence využívané komunikačními partnerkami a faktory, které ovlivňují jejich výběr, stejně jako tři varianty, kte-ré jsou výsledkem interakce těchto faktorů.
Související projekty: