Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic

Autoři

MURAS Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V současné době jsme svědky překotného vývoje na poli přejímání obyčejových tradic napříč kulturami. Tento jev je ještě více akcelerován globalizačními tendencemi, působením marketingu a prostřednictvím nových médií. Předkládaný příspěvek se v obecné rovině věnuje analýze společných znaků, které jsou shodné pro všechny přejímané obyčejové tradice, také však názorně představuje ukázky festivit importovaných v posledních 30 letech do českého kulturního prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.