Návrat k normalitě pestrosti : Litevská postkomunistická historiografie o formování moderního národa a státu v letech 1795–1940

Autoři

BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA Halina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://katedry.osu.cz/khi/historica/historie.html
Klíčová slova Historiography; State; Nation; Lithuania; 18th–20th Century; Historians
Popis Článek představuje přehled post-komunistické litevské historiografie o formování moderního litevského národu a státu v létech 1795-1940. Popisuje základní témata a vysvětluje, jaké odpovědi poskytli historici na místní ožehavé společenské otázky a globální historiografické trendy. Ukazuje, že na rozdíl od dřívějších (meziválečných, sovětských) historiografických paradigmat, současna historiografie marginalizovala etnocentrickou perspektivu a bádala litevskou společnost jako sociální a kulturní celek všech obyvatel. Základním tématem se stál vývoj občanské společnosti. Současná litevská historiografie pohlíží na carskou vládu v 19. st. jako na cizí jho, které potlačovalo místní kulturu, občanské tradice a modernizační iniciativy. Veškerou sociální, etnickou a konfesní pestrost litevské společnosti při tom umístila do středobodu dějin země. Při tom kritický zkoumá konflikty, traumata a ztráty v této oblasti v důsledku První světové války a nástupu entnolingvistického nacionalizmu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.