Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DAČEVOVÁ Radmila

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Aktivní účast na doktorandské konferenci studentů Pedagogické fakulty MU. Vystoupila jsem zde s prezentací, která nesla název - Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání. Představila jsem zde svoje předvýzkumné šetření jež jsem realizovala v rámci své disertační práce a dále pak navazující připravované dotazníkové šetření.
Související projekty: