Between syntax and magic: some peculiarities of nominal syntax in Latin curse tablets

Název česky Mezi syntaxí a magií: zvláštnosti nominální syntaxe v textech latinských defixí
Autoři

URBANOVÁ Daniela

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola je věnována analýze syntaktických zvláštností, se kterými se setkáváme v korpusu latinských proklínacích tabulek, konkrétně o doklady vlastních jmen proklínaných osob v nominativu nebo v akuzativu. Při interpretaci tohoto typu epigrafických dokladů, souvisejících s magickými praktikami, se setkáváme nejen s prvky lidové latiny, ale také s odchylkami od běžné syntaktické struktury, přičemž oba typy odchylek se kombinují a interferují.vzájemně Tyto odchylky od běžné syntaxe jsou mnohdy způsobeny tím, že pisatelé se řídí specifickými pravidly, založenými na magickém charakteru těchto textů a jejich užití při proklínacím rituálu. Cílem studie je osvětlit příčiny odchylek v syntaktické struktuře kleteb a silnou tendenci užívat jména proklínaných osob hlavně v nominativu, zdánlivě bez zření k syntaxi a pádům, které vyžaduje predikát. V první části podáváme základní popis, taxonomii a "pravidla" proklínání; ve druhé části následuje diskuse o syntaxi kleteb - užití nominativu i akuzativu ve jmenných seznamech a odchylky způsobené vývojem lidové latiny. Konečně analyzujeme tendenci izolovat vlastní jména, někdy i v grafické úpravě tabulky - z důvodů souvisejících s magickými rituály.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.