Johannes Kepler : Nová astronomie

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina ŠPELDA Daniel ŠTEFL Vladimír

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha Johanna Keplera Nová astronomie (1609) znamenala zásadní přelom v dějinách astronomie. Dílo bylo zčásti obhajobou heliocentrismu a současně představovalo i zcela novou podobu astronomie, která se osvobodila od některých předpokladů, jež pokládala dosavadní astronomická tradice za samozřejmé. Patrně nejvýznamnější inovací, kterou Kepler v tomto spisu představil, bylo zavedení eliptické dráhy planet. Náš svazek obsahuje pouze stručný výbor z velmi rozsáhlého a obtížného díla. Vybrali jsme Keplerův obsáhlý úvod ke spisu, jenž je určen pro laické čtenáře. A dále jsme přeložili kapitoly 57 až 60, ve kterých Kepler představuje a dokazuje klíčové myšlenky díla. Překlad jsme doprovodili dvěma obsáhlými doprovodnými texty. Daniel Špelda ve své studii vykládá z historicko-filosofického hlediska klíčové myšlenky obsažené v Keplerově úvodu k Nové astronomii. Vladimír Štefl vysvětluje z hlediska astronomie postup, který vedl k objevu a zdůvodnění eliptických drah planet.
Související projekty: