Lumír Jisl a zmizelé Mongolsko v barvě

Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2020
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Lumír Jisl byl předním československým archeologem, jehož oblast bádání zahrnovala jak výzkum na domácí půdě, tak i vykopávky v Mongolsku. V roce 1958 vedl velmi úspěšnou první československou zahraniční archeologickou expedici, která se zaměřila na průzkum památníku turkického prince Kültegina. Vedle archeologie se L. Jisl odborně zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a především pak v Mongolsku. Své poznatky v této oblasti čerpal jak ze svých pobytů v Číně a Mongolsku (1957–1969), tak i ze studia muzejních sbírkových materiálů v Praze (především se jednalo o Náprstkovo muzeum), střední Evropě (Budapešť, Vídeň) a také západní Evropě (Berlín, Lipsko, Řím, Stockholm, Hamburg, Bonn, Heidelberg). Výsledky bádání in situ a bádání nad muzeologickými a soukromými sbírkami publikoval monograficky i časopisecky, česky i v cizích jazycích. L. Jisl, který patřil k průkopníkům československého bádání v Mongolsku a Číně, zemřel předčasně 22. listopadu 1969 v Praze ve věku pouhých čtyřiceti osmi let. Zůstala po něm bohatá, dosud ne zcela zpracovaná vědecká pozůstalost, která je v pečlivém držení jeho dvou dcer.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.