St. Nicholas Processions in Horni Lidecsko as a Part of Wallachia’s Cultural Heritage and Testimony to the Survival of the Carpathian Culture

Název česky Mikulášské obchůzky na Hornolidečsku jako součást kulturního dědictví Valašska a jako doklad karpatské kultury
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Łódzkie Studia Etnograficzne
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/issue/view/1741
Doi http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2019.58.10
Klíčová slova St. Nicholas; devil; procession; tradition; Wallachia; Advent
Popis Mikulášské obchůzky řadíme mezi nejvýznamnější tradice a často jsou považovány za vrchol adventu. Nejinak je tomu v oblasti Hornolidečska, kde již po dušičkách vychází první maskované postavy, které se pohybují po obcích až do svátku Mikuláše. Čerti, kteří se vyskytují v obcích inklinujících k římskokatolickému vyznání, jsou nedílnou součástí kulturního dědictví nejen daných obcí, ale celého regionu. V této studii je nastíněna nejen současná podoba mikulášské obchůzky a masek jí příslušících, ale zájem je obracen také na nejvýraznější změny, které měly vliv na formování létání a posunuly tak podobu obchůzky do té současné. Část příspěvku je věnována historickému vývoji této tradice a postavám, jež jsou její součástí, jejich roli a symbolice v obchůzce. Cílem této studie je představit problematiku mikulášské obchůzky a její atributy pomocí analýzy jednotlivých faktorů, jež ovlivňují její podobu, i za hranicemi České republiky. Při výzkumu byl věnován zájem několika aspektům, které formují tento fenomén, jako je například organizace obchůzky, či identita jak aktivních, tak pasivních účastníků. Ve studii je představen výzkumný vzorek nositelů této tradice a motivační prvky, které zapříčiňují, že je tradice stále živá a je předávána z generace na generaci v takovém rozsahu. Práce se vedle těchto skutečností věnuje formě podpory ze stran obcí, ale také rozdílným názorům, které zastávají obyvatelé zkoumané oblasti, na zapsání mikulášské obchůzky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Část příspěvku nám odpovídá na otázku, do jaké míry se jedná o kulturní dědictví, které je nesmazatelně zapsáno v oblasti jižního Valašska, a to v autentické, téměř nezměněné formě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.