Tradiční pomístní jména a jejich postavení v živé anoikonymii

Autoři

PLESKALOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova anoikonyms; traditional anoikonyms; living anoikonyms; Czech; development
Popis Každá anoikonymie obsahuje jednak jména tradiční, z nichž mnohá vychází z užívání, jednak jména nedávno vzniklá (živá, tj. aktuálně užívaná). Cílem příspěvku bylo ukázat na jejich vzájemné vztahy a z nich vyvodit předpoklady, které musí splňovat každé pomístní jméno, má-li si uchovat stabilní postavení v dané anoikonymii. Materiálové východisko našeho bádání tvoří anoikonymie jižní Moravy (Česká republika). Z výzkumu vyplynulo, že životnost každého anoikonyma závisí na míře využití pojmenovávaného objektu ve venkovském prostoru. Pokud v něm určitý objekt slouží jako důležitý orientační bod nebo představuje v daném okolí známý objekt, s nímž většina obyvatel přichází do kontaktu, plní jeho jméno orientační funkci a zůstává v živé anoikonymii do té doby, dokud se tato situace nezmění. Tyto závěry mají obecnou platnost a jsou v souladu se současným výzkumem živé toponymie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.