Analýza vztahů mezi self-efficacy, školním prospěchem žáků a jejich postavením ve školní třídě

Autoři

STRÁNSKÁ Zdenka VEJMĚLKOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pojednává o výzkumném šetření zaměřeném na prozkoumání souvislostí mezi úrovní self-efficacy, průměrným školním prospěchem žáků a jejich postavením ve třídě. Byly také zjišťovány rozdíly u těchto proměnných v závislosti na typu školy a pohlaví. Data byla získána od 396 žáků druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií ve věku od 11 do 15 let. Byly použity dotazníkové metody: SEQ-C P. Murise a SO-RA-D V. Hrabala. Výsledky výzkumu ukázaly, že chlapci mají statisticky významně vyšší míru sociálního a emocionálního self-efficacy a že ve školním prospěchu jsou lepší dívky a studenti gymnázií. Analýza vztahů ukázala středně silnou pozitivní korelaci mezi úrovní školního self-efficacy a školním prospěchem žáků. Z výzkumu vyplývá, že úroveň sociálního self-efficacy slabě pozitivně koreluje s indexem vlivu a u žáků ze základních škol i s indexem obliby. Z analýzy vztahů dále plyne pozitivní vztah mezi indexem obliby a školním prospěchem, který je u žáků gymnázií těsnější. Korelace mezi indexem vlivu a školním prospěchem se neprokázala.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.