Vincenc Vinko Hlavinka, njegova važnost za hrvatsku geodeziju i čehoslovačko-hrvatske veze

Název česky Vincenc Hlavinka a jeho význam pro chorvatskou geodezii a československo-chorvatské vztahy
Autoři

KOLÁŘOVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kartografija i geoinformacije: Časopis Hrvatskoga kartografskog društva
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://kig.kartografija.hr/index.php/kig
Klíčová slova Vincenc Vinko Hlavinka; geodesy; civil engineering; czechoslovak-croatian relationships
Přiložené soubory
Popis Autorka se bude v příspěvku věnovat stavebnímu inženýru a geodétu Vincenci Hlavinkovi (1862–1934), který po svých studiích ve Vídni 23 let odborně působil v Záhřebu. Příspěvek má za cíl přiblížit jeho tamní pedagogickou činnost, projekty a jeho význam pro rozvoj geodezie a stavitelství v chorvatském prostředí a dále nastínit také jeho odborné projekty a aktivity po jeho návratu do Československa, kde mj. figuroval jako profesor české techniky v Brně, rektor či děkan. Hlavinka se po svém návratu do vlasti aktivně podílel na rozvoj československo-chorvatských vztahů, proto si bude autorka všímat i jeho působení ve spolku Československo-jihoslovanská liga, kde jako jeho předseda například organizoval zájezdy jednotlivců i skupin do Jugoslávie, zapříčinil se o vznik Jihoslovanské koleje v Srbské ulici v Brně či pomáhal chorvatské menšině žijící na jižní Moravě. Za tuto svoji celoživotní práci spjatou s chorvatským prostředím, za práci na dlouhodobém československo-jihoslovanském sblížení byl Hlavinka vyznamenán v roce 1931 králem Alexandrem I. řádem sv. Sávy III. stupně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.