Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů

Autoři

BRÜCKNEROVÁ Karla

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis V posledních desetiletích přichází na vysoké školy stále více studentů, kteří nevstupují na vysokou školu ihned po maturitě, ale mezi maturitou a nástupem na vysokou školu získali nějakou významnou životní nebo pracovní zkušenost. O těchto studentech se někdy mluví jako o zralých (mature) či o netradičních (non-traditional). Výzkum ukazuje, že tito studenti mají jinou motivační strukturu, jinak přistupují ke studiu a typicky dosahují i lepších studijních výsledků. Ve svém příspěvku se zaměřím na to, jak zralí studenti pedagogických oborů vnímají své studium. Konkrétně zodpovím otázku, na základě jakých kritérií konstruují své hodnocení kvality svého právě studovaného studia. Metodologicky příspěvek vychází z kvalitativní analýzy šesti focus groups a 28 individuálních polostrukturovaných rozhovorů realizovaných mezi zralými studenty pedagogických oborů v letech 2018-2020. Analýza dat pro potřeby tohoto příspěvku zahrnovala iniciální a selektivní kódování v programu atlas.ti. Na základě analýzy byly identifikovány čtyři pilíře, na nichž stojí konstruování hodnocení kvality studia zralými studenty. Jsou jimi: vnímaná vstřícnost, vnímaná náročnost studia, vnímaná smysluplnost a vnímaná didaktická kvalita. V příspěvku vysvětluji, z čeho konkrétně se tyto pilíře skládají, respektive co je pro studentské hodnocení v jednotlivých oblastech významné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.