Mezinárodní výzkum stresu a copingu v době pandemie covid-19

Autoři

ČENĚK Jiří HUBENÁ Barbora LACKO David PÍRKO Martin

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je představit proces a výsledky relativně rozsáhlé mezinárodní studie prožívání a behaviorálních copingových reakcí na současnou pandemii viru SARS-CoV-2. Do studie se zapojilo celkem 52 zemí celého světa, výzkumný soubor v současné době zahrnuje přibližně 100 tisíc respondentů. Výzkum byl proveden metodou online dotazníkového šetření, podle prvních výsledků nelze výzkumný soubor považovat ve většině zemí za reprezentativní, převažují v něm ženy, mladí a vzdělaní lidé z měst. Dotazníková baterie obsahuje mimo škál zaměřených na stresové reakce související s pandemií a s nimi související copingové reakce také OECD škály důvěry v instituce, NEO osobnostní dotazník a dotazník dostupnosti sociální podpory. V příspěvku budou představeny jak detailní výsledky v rámci ČR, tak výsledky mezinárodních porovnání. Předběžné výsledky za ČR naznačují, že Češi mají největší míru důvěry v systém zdravotní péče, nejnižší naopak ve vládu a státní správu. Mezi největší stresory patří stav národního hospodářství, neznalost délky trvání vládních opatření a riziko hospitalizace a úmrtí sebe či blízkých. Mezi nejčastěji uváděné činnosti snižující míru stresu patří koníčky, kontakt s přáteli a rodinou na dálku a práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.