Grenze – Kontaktzone – Niemandsland. Die March-Thaya-Region während des frühen Mittelalters

Název česky Hranice - kontaktní zóna - země nikoho. Pomoraví a Podyjí v raném středověku
Autoři

EICHERT Stefan MACHÁČEK Jiří BRUNDKE Nina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (BMÖ)
Klíčová slova Early Middle Ages; Weinviertel region; Moravia; Border Zone; Contact Zone
Přiložené soubory
Popis Řeky Dyje a Morava dnes vymezují velkou část hranice mezi Rakouskem a Českou republikou. V nedávné minulosti tato příhraniční oblast prošla hlubokými transformacemi, které vyvrcholily pádem železné opony. Hranice opět stala propustnou pro výměna a komunikace. I v raném středověku procházel tento region transformací: v závislosti na kontextu je region Morava-Thaya vnímán jako hranice, jako kontaktní zóna i jako země nikoho. V 6. a 7. století nelze rozpoznat žádnou skutečnou hranici. To se mění v 8. století, kdy dochází k oddělení různých systémů - zahrnutých pod pojmy slovanský a avarský. V 9. století se na jihozápadě nachází karolinská říše a na severovýchodě Velká Morava. Kvůli maďarským válkám a také kvůli ekologickým změnám zažil region v 10. století regres. Avšak až o několik desetiletí později vzkvétají nové osady mimo stará centra. A konečně, v 11. století se region vyvinul v hraniční trojúhelník mezi Přemyslovskou Moravou, Árpádským Maďarskem a Babenbergskou markou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.