Reduplikace v etymologické figuře typu hlava nehlava jako konvenční model pro kreativní idiomatické tvoření

Autoři

OSOLSOBĚ Klára ŽIŽKOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na reduplikaci v etymologické figuře založené na kompozici a lexikálním záporu. Konvenčním slovotvorným postupem tak vznikají kreativní a aktualizovaná slovní spojení typu hlava nehlava. Provedená korpusová sonda se soustředí pouze na tvoření těchto spojení od podstatných jmen. Na základě analýzy dat získaných z korpusů ukážeme, že se jedná o produktivní prostředek, který se vyskytuje zejména v publicistických textech. Dále se zaměříme na významy, v nichž se etymologické figury typu hlava nehlava (hlava-nehlava) nejčastěji používají. V neposlední řadě porovnáme frekvenci různých grafických podob sledovaných spojení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.