Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory

Logo poskytovatele
Autoři

KNOZ Tomáš BOROVSKÝ Tomáš LACH Jiří

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Teoretické a metodologické úvahy nejen nad stavem vědeckých oborů, ale i nad různými metodickými inovacemi, které se dnes v jednotlivých disciplínách prosazují, jsou již zcela běžnou součástí každodenní badatelské práce. Je však dobré si připomenout, že jejich cílem není vytvořit jediný a autoritativní recept na optimální způsob odhalování nových poznatků. Ve skutečnosti jde mnohem spíše o zamýšlení se nad současným stavem běžné praxe jednotlivých disciplín, včetně mnohdy zcela nových možností, které jim otevírají sousední či naopak vzdálenější obory. Pro zájem o společné badatelské dění ve sférách přírodních a humanitních (respektive historicko-společenských) věd je v dnešní době příznačný přesun od tradičního studia metodologických východisek a základních teoretických problémů k řešení otázek vědecké a disciplinární praxe. Od již „tradiční“ multidisciplinarity vede cesta ještě k jiné současné formě vědecké spolupráce, kterou je postupné řešení badatelských témat prostřednictvím navazující transdisciplinarity. Jak ukazuje v úvodní kapitole Jiří Kroupa, řadu badatelských problémů nelze dnes jednoduše řešit z pozice jediné disciplíny, a to ani z hlediska mezioborového bádání, ani paralelním kladením dílčích výzkumů vedle sebe. Každé jednotlivé řešení totiž zůstává pouze dílčím disciplinárním zjištěním a je zapotřebí je dále vědecky zpracovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.