Teaching for the TEFL Lifestyle: Travel and the Extrinsic Motivations of Teaching English as a Foreign Language.

Název česky Výuka pro životní styl TEFL: Cestování a vnější motivace výuky angličtiny jako cizího jazyka.
Autoři

HOWARD Ezra Anthony

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Současný výzkum motivace učitelů se do značné míry soustředil na vnitřní a altruistické složky jako na primární faktory, které vstupují do oblasti vzdělávání i v ní zůstávají. To bylo potvrzeno jak v různých národních kontextech obecně, tak konkrétně v rámci jazykového vzdělávání. Jednou z významných populací pracujících ve vzdělávání v globalizovaném kontextu, který byl v rámci těchto studií přehlížen, však byli učitelé v mezinárodním odvětví Výuka angličtiny jako cizího jazyka (TEFL), kde bylo běžným zjištěním, že toto odvětví přitahuje potenciální učitele jako příležitost učit pro cestování se slogany jako „vydělejte na cestách“, „financujte své cesty“ a „naučte se učit na pláži“. Prostřednictvím řady rozhovorů s učiteli pracujícími v oboru TEFL v České republice tato studie prezentuje zjištění, že primárním motivačním faktorem pro budoucí učitele, který vstoupí do oboru a zůstane v něm, nemusí být nutně vnitřní nebo altruistické faktory, ale vnější faktory a konkrétně mezinárodního životního stylu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.