„Zbraní pravdy, zbraní míru zvítězí věk ducha bohatýrů.“ K dobovým kontextům libreta Fibichova Blaníku

Autoři

FRÁNEK Michal

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/
Doi http://dx.doi.org/10.5507/mo.2021.009
Klíčová slova Eliška Krásnohorská; Blaník; Zdeněk Fibich; František Duchek; Ctibor Blanický; opera libretto
Popis V sedmdesátých letech 19. století napsala Eliška Krásnohorská libreto k opeře Blaník pro Zdeňka Fibicha. Autorka vycházela z pověstí o hoře Blaník, v nichž se ukrývá vojsko, které přijde českému národu na pomoc, až mu bude nejhůř. Tyto pověsti byly v české kultuře 19. století aktualizovány, tak aby odpovídaly soudobým nacionálním požadavkům – do role „blanických rytířů“, zachránců národa, pasovali čeští vlastenci sami sebe. Krásnohorská situovala děj opery do roku 1623, kdy zvítězila katolická strana. Ve svém libretu kladla silný apel na národní svornost a společnou lásku k vlasti. Dobová kritika její libreto většinou oceňovala, existovaly však též názory, které jí vytýkaly nedostatky ve dramatické výstavbě (Otakar Hostinský). Ve stejné době vzniklo též libreto Františka Duchka Ctibor Blanický. Tato zapomenutá a jevištně nerealizovaná kuriozita ukazuje, jaké možnosti poskytovalo téma Blaníku pro soudobou operu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.