Life and Learning of Digital Teens : Adolescents and digital technology in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Život a učení digitálních teenagerů : Adolescenti a digitální technologie v České republice
Autoři

ZOUNEK Jiří JUHAŇÁK Libor ZÁLESKÁ Klára

Rok publikování 2022
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha je výsledkem několikaleté spolupráce autorů na výzkumném projektu, který se zaměřoval na roli digitálních technologií v každodenním životě a učení dnešních adolescentů v České republice. Oproti dosavadním publikacím a výzkumům přitom tato kniha zpracovává téma života a učení adolescentů s digitálními technologiemi unikátním způsobem. Oproti jiným výzkumům, které se zaměřují pouze na určitý kontext, typicky například škola, jsme naopak usilovali o holistický přístup a věnovali jsme se tak různým kontextům a tomu, jak dochází k jejich prolínání či překračování. Pro zachycení takto komplexně pojatého fenoménu jsme přitom využili hned několika zdrojů empirických dat, což lze považovat za další relativně inovativní prvek našeho výzkumu a této knihy. Kombinujeme kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu s cílem poznat detailněji běžný život teens. Současně jsme pozorně naslouchali názorům dnešních teens. V neposlední řadě je tako kniha unikátní tím, že se věnuje životu a učení adolescentů s digitálními technologiemi ve středoevropském regionu, konkrétně v České republice. Česká republika přitom patří mezi země, jejichž moderní historie byla silně poznamenána totalitním komunistickým (socialistickým) režimem. K důležitým tématům naší knihy tak patří i problematika postsocialismu, a to především s ohledem na to, zda resp. nakolik sehrává roli i v ryze současných otázkách a tématech. Náš výzkum byl inspirován mnohými zahraničními výzkumy a využíváme i výsledky mezinárodních šetření, takže si čtenáři mohou učinit představu nejen o životě mládeže v České republice, ale mohou rovněž promýšlet podobnosti a rozdíly mezi našimi výsledky a výsledky předchozích výzkumů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.