Nad problémy elektronické komunikace v obchodních korporacích

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ZIBNER Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iurium Scriptum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova electronic communication; business corporation
Popis Elektronická forma komunikace v obchodních korporacích je specifickou oblastí, které se právní úprava věnuje jen povrchně. Ať už je řeč o obecném vztahu obchodních korporací a internetového prostředí (zejména v rozsahu uveřejňování informací), nebo o využívání technických prostředků, o kterých právní úprava na některých místech hovoří (zejména v rámci jejich využití pro hlasování mimo valnou hromadu společností), právní úprava obsahuje jen obecný rámec, aniž by se věnovala bližšímu vymezení a řešení problematických aspektů. Příspěvek proto tyto problémové aspekty postupně adresuje a pojednává obecně o problematickém vztahu elektronické formy komunikace a obchodních korporací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.