Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959)

Logo poskytovatele
Autoři

FLAŠAR Martin ŽŮREK Pavel

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace dokumentující vztah skladatele Jana Nováka (1921–1984) k jeho učiteli Bohuslavu Martinů v letech 1947–1959 přináší na základě shromážděných pramenů nové skutečnosti z tvůrčího a osobního života obou skladatelů. Velmi podstatnou část práce tvoří rekonstrukce kontextu československé kulturní politiky přelomu 40. a 50. let s detailními ukázkami rétoriky a postojů konkrétních aktérů, které ústily v obecnější trendy v přijímání a hodnocení díla B. Martinů i J. Nováka. Na základě korespondencí obou skladatelů a jejich přátel na jedné straně a projevů oficiálních institucí a jejich zástupců na straně druhé před námi vyvstávají konkrétní obrysy ideologického střetu nové linie kulturní politiky a svobodných umělců, kteří se řídí výhradně vlastním úsudkem a svědomím. V úvodu jsou zařazeny životopisné kapitoly rýsující chronologický vývoj tvůrčí osobnosti Jana Nováka až do setkání s Bohuslavem Martinů a následného studia u něj, které po roce 1948 především z politických důvodů nabylo čistě korespondenční podoby. Zásadní část knihy tvoří zápisy ze schůzí Svazu československých skladatelů a publikované kritiky hodnotící Novákovy skladby. Závěr tvoří hledání obecnějších rysů a paralel v životě a tvorbě obou skladatelů. Těžištěm celé práce je edice korespondence B. Martinů věnované J. Novákovi (dopisy druhé strany se nedochovaly) a dále Novákovy vzpomínky na studium u Martinů v New Yorku na přelomu let 1947–1948 vyňaté z dopisů Jana Nováka jeho budoucí manželce Elišce Hanouskové. Kniha je doplněna faksimilemi a dokumenty pocházejícími převážně z Novákovy pozůstalosti uložené v Českém muzeu hudby a vzpomínkami členů rodiny a přítele Jana Nováka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.