Investigating Interaction : Correction Practices in Virtual and Face-to-Face Classrooms

Název česky Zkoumání interakce : Korekční postupy ve virtuálních a osobních učebnách
Autoři

FOŘTOVÁ Nicola Catherine

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem této prezentace je poskytnout úvod do výzkumného projektu, který zkoumá interakci ve třídě v kontextu angličtiny jako cizího jazyka (EFL). Těžištěm výzkumu jsou různé korekční praktiky používané učiteli předškolního vzdělávání a učitelů v různých třídách v České republice, z nichž jeden zahrnuje imerzivní virtuální prostředí (IVE). Pomocí multimodální konverzační analýzy (CA) budou analyzovány tři datové sady video a audio nahrávek, aby se odhalily používané postupy. Náprava je klíčovou otázkou v teorii osvojování druhého jazyka (SLA) již více než 70 let a nedávné perspektivy v SLA se posunuly k sociální hodnotě chyb (problémů) a nápravy, k nimž ve třídě může dojít prostřednictvím interakce mezi studentem a učitelem . Kromě toho Covid-19 znamená, že používání technologií v EFL, ať už jako nástroje pro jazykové procvičování a/nebo platformy pro výuku, je nyní mnohem běžnější než dříve. Doufáme, že zkoumání různých postupů používaných v různých kontextech učiteli s různou úrovní zkušeností odhalí méně a více úspěšné postupy a umožní nahlédnout do míry, do jaké to prostředí ovlivňuje
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.