Slovosăčetanija i ustojčivi izrazi (bălgarski ezik kato čužd za naprednali)

Název česky Slovní spojení a ustálené výrazy (bulharština jako cizí jazyk pro pokročilé)
Autoři

KREJČOVÁ Elena

Rok publikování 2022
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Tato učebnice "Fráze a ustálené výrazy (bulharština jako cizí jazyk pro pokročilé)" je určena všem studentům, kteří studují bulharštinu jako cizí jazyk - jak v hodinách praktické bulharštiny, tak v překladatelských seminářích během přípravy budoucích překladatelů. Příručku mohou využít i všichni, kdo studují bulharštinu jako cizí jazyk a mimo akademické prostředí, a také bilingvisté, jejichž prvním jazykem je bulharština, ale vyrostli v cizojazyčném prostředí. Cvičení v příručce jsou zaměřena především (ale nejen) na kompatibilitu podstatných jmen se slovesy a předložkami v bulharštině - na kolokace v jazyce, na gramaticko-sémantická spojení slov, tvořící často používaná nebo ustálená slovní spojení. Zvláštní pozornost je věnována cvičením na správné používání předložek. Všechny příklady uvedené ve cvičeních odrážejí současný stav bulharštiny - příklady jsou z živého jazyka, jsou excerpovány především z médií a veřejných textů posledních let, v ojedinělých případech - z bulharské beletrie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.