Die österreichischen Juden als Opfer von religiösem Fanatismus - oder eines machtpolitischen Kalküls? Der Verlauf und die Hintergründe der Wiener Gesera (1420/21)

Název česky Rakouští Židé jako oběti náboženského fanatismu - nebo mocensko-politického kalkulu? Průběh a pozadí Vídeňské gesery (1420/21)
Autoři

ELBEL Petr ZIEGLER Wolfram

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola shrnuje dějiny vídeňské gesery, jednoho z největších židovských pogromů ve středověké střední Evropě. Autoři se zabývají především otázkou, zda a do jaké míry pogrom souvisel s bojem vévody Albrechta proti husitům, což naznačují ojedinělé prameny. Autoři zastávají názor, že vídeňská gesera nebyla vyvolána a zdůvodněna údajnou spoluprací Židů s husity, ale byla motivována především finančně. Vévoda Albrecht potřeboval peníze jednak na sňatek s královskou dcerou Alžbětou Lucemburskou, jednak na financování husitských tažení - což přece jen představuje určitou souvislost s husitskými válkami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.