Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VII. : Edukace v malém muzeu

Autoři

KRÁLOVÁ Jitka JAGOŠOVÁ Lucie MIKULÁŠKOVÁ Monika VYKOUPILOVÁ Pavla SADÍLKOVÁ Eva BRHLÍKOVÁ Markéta

Rok publikování 2023
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Edukační praxi muzeí ovlivňuje nejen odborné zaměření instituce a specializace sbírek, ale stejně zásadně i rozsah těchto sbírek a prostor, v nichž jsou zprostředkovávány publiku, počet pracovníků, jimiž muzeum disponuje, a prostředí, v němž muzeum působí. Edukační činnost v malém muzeu má svá specifika a nelze ji zjednodušeně chápat jako redukovanou podobu pedagogického působení větších či velkých muzeí. Leckdy právě malá muzea těží z těsnějších vazeb se svým publikem, dynamičtěji implementují inovace v edukaci a v řadě ohledů mohou inspirovat ostatní muzea. Sedmý ročník konference, pořádané Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií České republiky, se soustředí na vhled do současné pedagogické práce malých muzeí a debatu nad souvisejícími otázkami: Jaké může edukační práce v malém muzeu přinášet benefity a příležitosti, které naopak větší muzea častokrát nemají nebo nevyužívají? S jakým spektrem subjektů může muzeum spolupracovat a do jakých infrastruktur vstupovat? Jak je možné docílit bližších vazeb a lepšího dosahu na své publikum? Jaká úskalí ale i přínosy vyplývají z malého pracovního týmu v muzeu a případných kumulovaných pracovních pozic, které mohou zahrnovat také pracovní náplň muzejního pedagoga?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.