Filmové ateliéry ve Zlíně : Příběhy – fakta – mapy – souvislosti

Logo poskytovatele
Autoři

SKOPAL Pavel VEČEŘA Michal PORUBČANSKÁ Terézia KOS Martin VEINHAUER Petr POSPÍŠIL Jan STUCHLÍKOVÁ Dita KYSELKA Benedikt BAČA Dominik SKUPA Lukáš

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato publikace je výsledkem projektu, který využívá moderní nástroje pro prezentaci dat. Je určena zájemcům o o dějiny kinematografie nebo kulturní dějiny Zlína a středoškolským učitelům, kniha vychází z internetové aplikace, které umožňuje uživatelům užití rozsáhlého souboru nasbíraných dat. První část knihy představuje základní teoretická a metodologická východiska projektu, včetně úvodu do oblasti digitálních humanitních věd. Další oddíl nabízí sedm výzkumů založených na rozsáhlém souboru archivních materiálů ze všech relevantních archivů, jakož i na nástrojích digitálních humanitních věd - tyto výsledky jsou založené na zdrojích a nástrojích dostupných právě uživatelům internetové aplikace. Příklady pracovních listů určených učitelům středních škol pro výuku soudobých dějin jsou uvedeny v poslední části. Kniha představuje samostatné výsledky výzkumu v podobě historických studií, kromě toho je propojena s digitálními výstupy projektu, tj. s databází a webovou aplikací, a slouží jako podpůrná pro jejich efektivní využití. V úvodech k jednotlivým oddílům je vysvětleno, jak jsou texty propojeny s webovou aplikací tak, aby texty fungovaly v dialogu s aplikací a databází. Publikace obsahuje dokumentaci k databázi, která má inspirovat případné následovníky k její reprodukci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.