Úvod do organizace znalostí : Řízené slovníky, ontologie

Autoři

SCHWARZ Josef

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Klíčovou oblastí pro zpracování, zpřístupnění a vyhledávání informací je organizace znalostí. Školení bude zaměřeno na základní principy a metody týkající se efektivního pořádání a správy znalostí. Budou přiblíženy základní nástroje typu řízených slovníků, klasifikací, tezaurů, ontologií a grafů znalostí, a to s ohledem na jejich formální a věcnou strukturu, funkce a využití. Jednotlivé druhy těchto sémantických nástrojů budou představeny i na konkrétních příkladech existujících systémů. Účastníci školení by měli získat celkový obrázek o dané problematice, být schopni rozlišit a popsat základní principy organizace znalostí a orientovat se v základních druzích sémantických nástrojů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.