Die Armenfürsorge als Rechtsproblem in der Österreichischen Monarchie

Logo poskytovatele
Název česky Péče o chudé jako právní problém v rakouské monarchii
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal on European History of Law
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova Poverty; Poor relief; the Supreme Court of Justice; the General Civil Code; 19th Century; Habsburg empire; History of Law; Social History; Häusliche Niederlassung
Přiložené soubory
Popis Studie se zabývá vznikem právních instrumentů k vytváření systematické péče o chudé v rakouské monarchii od josefínské doby. Určitý druh právní ochrany rakouských státních občanů ze strany panovníka lze najít Josefínském občanském zákoníku z roku 1786 a ve Všeobecném zákoníku z roku 1811. Článek analyzuje zákonné principy vedoucí ke stanovení domovského principu rakouských státních občanů, který byl zásadní pro poskytování chudinské podpory. Pozornost je věnována interpretaci problematických právních pojmů, např. tzv. „domovské usazení“ „häusliche Niederlassung“, jehož realizace byla řešena v právních sporech státních úřadů. Autor rozebírá výnosy Nejvyššího soudního dvora ve Vídni, řešení v poslední čtvrtině 19. století, jež se týkaly sporů obcí ohledně náhrady nákladů na chudinskou péči.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.