Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě

Autoři

ŠVAŘÍČEK Roman

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova creativity; creative process; grounded theory; qualitative research; primary education
Popis Příspěvek popisuje výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na tvořivý proces ve školní třídě. Vychází z procesuálního pojetí tvořivosti, které dokáže postihnout determinanty tvořivosti, jako jsou intervenující podmínky, kontext, strategie použité žákem k tvořivému výkonu, ale také popisuje organizaci tvořivého procesu učitelem. Jádrem tvořivého procesu ve škole je tvořivý výkon žáka. Cílem výzkumu je odpovědět na otázku, které zdroje ovlivňují tvořivý proces ve školní třídě. S použitím zakotvené teorie byl proveden výzkum v jedné třídě sedmém ročníku základní školy. Práce přináší tři hlavní sdělení o tvořivém procesu ve zkoumané třídě. Za prvé, není-li tvořivý proces organizován učitelem, objevuje se během edukace velmi málo tvořivých výkonů žáků. Je-li však tvořivý proces učitelem organizován, tvořivých výkonů je více a nejsou zde velké rozdíly ve výkonech výjimečně tvořivých a netvořivých žáků. Druhý důležitý závěr výzkumu je zjištění, které faktory přispívají k tvořivému procesu ve školní třídě. Toto zjištění dokresluje pozadí tvořivého procesu v prostředí školy. Žáci podávají tvořivější výkony, jestliže mají srozumitelné zadání úkolu, jestliže mají čas a klid na soustředěnou práci, jestliže ve třídě panuje určitá atmosféra, jestliže žáci dodržují-li určitá pravidla komunikace, jestliže žáci mají určité poznatky z předmětu (většina divergentních úkolů na základní škole poznatky vyžaduje), jestliže pracují vhodným tempem, jestliže učitel využije tvořivých výkonů výjimečně tvořivých žáků jako příkladu pro netvořivé žáky. Třetím významným závěrem výzkumu je zjištění, že chce-li učitel cíleně podporovat tvořivý proces, musí se tomu učit. Stejně se tvořivému procesu musí učit žáci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.