Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Šestiměsíční zmírnění negativních schizofrenních příznaků po léčbě repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS): (N=1) studie
Autoři

PŘIKRYL Radovan SKOTÁKOVÁ Simona KAŠPÁREK Tomáš ČEŠKOVÁ Eva KUČEROVÁ Hana PÁLENSKÝ Vítězslav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova negative symptoms; rTMS; schizophrenia; therapy
Popis ÚVOD: Cílem naší práce bylo ověřit (a) účinnost vysokofrekvenční rTMS nad oblastí levého prefrontálního kortexu v léčbě negativních příznaků schizofrenie a (b) zjistit, zda případný terapeutický efekt přetrvá po dobu alespoň šesti měsíců od ukončení stimulace. METODIKA: Muž (42 let) s paranoidní schizofrenií a výraznými negativními příznaky podstoupil třítýdenní léčbu 10Hz rTMS. Pozitivní, negativní a depresivní příznaky onemocnění byly hodnoceny před a po stimulační léčbě a v intervalu šesti měsíců po ukončení léčby rTMS. VÝSLEDKY: Léčba rTMS vedla ke snížení o 35% celkového skóre PANSS, o 23% pozitivního subskóre PANSS, o 40% negativního subskóre PANSS, o 43% v SANS a k žádné změně v CDSS (Calgary Depression Scale for Schizophrenia). Procentuální změny jednotlivých škál (oproti skóre po léčbě rTMS) po šesti měsících od ukončení léčby byly následující: pokles o 4% v celkovém PANSS, o 6% v negativní subškále PANSS, o 5% v SANS, vzestup o 14% v pozitivní subškále PANSS, žádná změna nebyla nalezena v CDSS. SHRNUTÍ: Vysokofrekvenční rTMS aplikovaná nad oblastí levého prefrontálního kortexu vedla k ústupu negativních příznaků na dobu alespoň šesti měsíců od ukončení léčby u pacienta se schizofrenií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.