Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze.

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HAVLÍKOVÁ Jana

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální vyloučení a sociální politika
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova Long-term unemployment; social exclusion; transition to adulthood; youth;
Popis Cílem tohoto článku je nejprve na pozadí specifik životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů škol diskutovat adekvátní pojetí konceptu sociální exkluze pro tuto sociální skupinu a význam lidského a sociálního kapitálu pro zmírnění rizika sociálního vyloučení. Druhým cílem je prostřednictvím komparace případových studií životní situace dvou dlouhodobě nezaměstnaných absolventů Katky a Karla (tématické a biografické rozhovory byly realizované v rámci projektu Přechod do dospělosti v podmínkách dlouhodobé nezaměstnanosti VZ Mladěro, MSM 142300002) přiblížit čtenářům komplexitu a typovou specifičnost sociální zkušenosti, jíž tito lidé procházejí, a to se zaměřením na přítomné či nepřítomné formy sociálního vyloučení v jejich zkušenostech a na roli zmíněných kapitálů. Na základě provedených analýz se ukazuje být pro tuto skupinu vhodným konceptem sociální exkluze Senovo pojetí, které dokáže zachytit obtíže spojené nejen s vyloučením z určitých segmentů společnosti, ale i s nemožností vůbec do nich vstoupit, a to s ohledem na aktuální životní cíl, který jedinec sleduje a který u absolventů škol představuje postupný přechod do dospělosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.