Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz: de l'anamnese du moderne vers une écriture du postmoderne

Název česky (Post)moderno v romnech Jeana Echenoze: od anamnézy moderny k literatuře postmoderny
Autoři

DYTRT Petr

Rok publikování 2007
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se pokouší najít možnou komunikaci mezi jevy existujícími ve dvou odlišných rovinách: rovině socio-filozofické a rovině literární. Klíčovým se pro ni stal pojem "postmoderno" (le postmoderne), který při pojímání současného světa převažuje jakožto společný jmenovatel jevů kladoucích otazník nad samotnou modernitou (la modernité). Jedná se tedy o monografii, která prostřednictvím románového díla současného francouzského autora Jeana Échenoze hledá smysl tohoto pojmu a jeho aplikovatelnost pro oblast literární. Práce vychází nejen z filozofického díla J.-F. Lyotarda, otce evropského chápání postmoderna, ale i z textů jiných zastánců a kritiků tohoto konceptu. Po úvodním nástinu dějin pojmu a jeho různých možnostech chápání (1. část) následuje pokus o interpretaci románové literatury od konce 70. let 20. stol. po současnost ve světle tohoto pojmu (2. část). Stěžejním bodem této druhé části je analýza Échenozových textů
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.