Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?

Název česky Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
Autoři

OKÁČOVÁ Marie

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se věnuje problematice literární hodnoty pozdně antických centonů - básní složených z citátů z Vergilia či Homéra. Po stručném historickém přehledu centonární poezie následuje komentář k centonární poetice, jak ji formuloval Ausonius v úvodním dopise ke své skladbě Cento nuptialis. Autorka dále uvádí několik typických příkladů kritiky centonů. Proces skládání centonů je následně analyzován z hlediska moderních recepčních teorií, poststrukturalistického konceptu intertextuality a v neposlední řadě i v kontextu saussurovské diferenční teorie jazyka. Autorka dospívá k závěru, že centony představují vysoce inovativní a zcela legitimní literární formu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.