K recepci antiky v Kosmově kronice

Autoři

ŠVANDA Libor

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Cosmas; Middle Ages; Literature; Chronicle; Historiography
Přiložené soubory
Popis Příspěvek přináší několik postřehů k vnímání antiky u autora Kosmovy kroniky (1119-1125). Jak už počátkem minulého století ukázal A. Kolář, děkan svatovítské kapituly Kosmas ve větší míře než ostatní soudobí kronikáři ve středoevropském prostoru používá nejenom citáty a parafráze z římských klasiků, ale v rámci historického vyprávění hojně zapojuje i motivy převzaté z řeckořímské mytologie a historie. Autor příspěvku poukazuje na skutečnost, že při charakteristice některých postav stojí v těsné blízkosti křesťanské a pohanské atributy a motivy, aniž by si vzájemně konkurovaly. Může to být dokladem dokončené christianizace českých zemí. V závěru je na vybraném příkladě ilustrována možná mnohovrstevnost některých narážek a odkazů, jež mohly být srozumitelné vzdělaným adresátům díla v Kosmově současnosti, dnešnímu čtenáři však zůstávají zpravidla skryté.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.