Výzkum pomístních jmen v moravském pohraničí – svědectví o etnické minulosti moravsko-rakouského pomezí

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Referát pojednává o výzkumu pomístních jmen, jenž probíhá v oblastech Moravy, v nichž došlo po 2. sv. válce k výrazným demografickým změnám (tzv. odsunu a následnému osídlení). Zaměřuje se zvláště na možný přínos materiálu a metod jeho získávání a zpracování pro historické disciplíny.
Související projekty: