Between Mitigation and Adaptation: Geoengineering as a Progressive Approach to Climate Change

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Mezi mitigací a adaptací: Geoengineering jako progresivní prístup ke zmenám klimatu
Autoři

MARTINOVSKÝ Petr

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference 7th Scientific International Conference Crisis Managament Environmental Protection of Population
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://rschwarz.wz.cz/CM7/CM7-desky.pdf
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova geoengineering climate engineering solar radiation management carbon dioxide removal environmental security
Popis Snaha o prevenci škod v důsledku klimatických změn se v současnosti zaměřuje buď na mitigační opatření (snižování emisí skleníkových plynů) či adaptaci na změny (např. přírodě blízká opatření v krajině apod.). Některé studie však poukazují na nedostatečnou efektivitu obou těchto politik. Pokud závažnost dopadů klimatických změn výrazně vzroste a mitigace ani adaptace nebudou fungovat, nabízí se možnosti alternativní strategie - tzv. geoengineeringu, intencionální ovlivňování klimatu s cílem zamezit negativním dopadům změn. Jaká jsou rizika a účinnost těchto tří politik a co samotná debata o těchto možnostech ukazuje? V příspěvku bude využita metoda policy analysis a teorie sekuritizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.