Inovace předmětů Profesní a Kariérového poradenství

Kód projektu
FRVS/2165/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovace výuky dvou předmětů, které se vyučují na různých stupních vysokoškolského studia v rámci studijního programu Pedagogika. Jedná se o inovaci výuky předmětu Profesní poradenství vyučovaného v rámci bakalářského stupně studia a předmětu Kariérové poradenství vyučovaného v rámci navazujícího magisterského studia. Inovace bude zacílena na podporu vybraných poradenských dovedností a to diferencovaně podle stupně vysokoškolského vzdělávání. Konkrétně se inovace promítne v nové profilaci každého z předmětů směrem k získání vybraných poradenských dovedností, aktualizaci obsahu každého z předmětů, v provázanosti výuky s praxí a v rozšíření elektronické studijní opory u každého z předmětů.
Inovací obou předmětů přispějeme ke zvýšení efektivity a kvality vzdělávání v prezenčním studiu studijního programu Pedagogika v duchu soudobých evropských trendů ve vzdělávání kariérových poradců a rozšíříme uplatnitelnost absolventů programu Pedagogika o oblast služeb kariérového poradenství (Dlouhodobý záměr MU, 2009).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.