Informace o projektu
Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2011

Kód projektu
MUNI/A/0882/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt navazuje na grantový projekt specifického výzkumu řešený na Ústavu českého jazyka FF MU v r. 2010 (MUNI/A/0895/2009). Jeho cílem je však tentokrát systematické zapojení studentů doktorského studia oboru český jazyk do synchronního i diachronního výzkumu češtiny. Pod vedením zodpovědných řešitelů prof. Petra Karlíka (garanta synchronního výzkumu) a prof. Jany Pleskalové (garantky diachronního výzkumu) budou do projektu zapojeni jak všichni doktorandi prezenčního studia, tak jejich školitelé; ostatní členové Ústavu českého jazyka a externí pracovníci budou působit podle potřeby jako konzultanti. Výzkum diachronní naváže na výsledky bádání Výzkumného centra staré a střední češtiny (LC546, 2005–2011), výzkum synchronní bude organizován prostřednictvím doktorandského semináře prof. P. Karlíka, v němž už tradičně představují doktorandi výsledky svých bádání. V obou základních liniích výzkumu se bude rozvíjet elektronické zpracovávání jazyka. Výsledky výzkumu učitelů i studentů budou prezentovány např. v rámci Týdne vědy na FF MU, na konferencích doma i v zahraničí a v odborných periodikách, a to s upřednostněním těch, které jsou uznatelné v rámci kritérií Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace v RIVu.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.