Jazykové interference Indoevropanů v Centrální Asii a Číně

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP406/12/0655
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
tocharské jazyky, východoíránské jazyky, indoárijské jazyky, altajské jazyky, sinotibetské jazyky, historie a archeologie Centrální Asie a SZ Číny, srovnávací jazykověda, jazykové interference, glottochronologie, buddhismus, mytologie, toponyma

Cílem projektu je výzkum interferencí starších indoevropských jazyků s altajskými a sinotibetskými jazyky v Centrální Asii a Číně. Projekt mj. reflektuje nejnovější poznatky o časovém intervalu sepsání tocharských rukopisů, který je o 600 let delší než se předpokládalo. Proto je nutné provést: 1. novou analýzu tocharského lexika + srovnání dat rukopisů s historickými zprávami z delšího časového intervalu; 2. přezkoumání šíření buddhistické terminologie a indické mytologie ve středoasijských jazycích; 3. lexikostatistickou analýzu středoíránských jazyků + znázornění modelu jejich šíření na východ; 4. nový výzkum interakcí indoevropských, altajských a sinotibetských jazyků v Tarimské pánvi a okolí i na příkladech toponym. Výstupy projektu: 8 článků, 2 monografie: 1 česky, 1 anglická upravená verze. Projekt bude propojen do mezinárodní sítě vlastními webovými stránkami v češtině a angličtině. Výzkumy doplní výuka na Masarykově univerzitě.

Publikace

Počet publikací: 125


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 13 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.